Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยองครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นางสาวทิพยาภา รัตนวิจิตร เจ้าพนักงาน
ตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน”
จังหวัดระยองครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยให้บริการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน

โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5
ตำนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional