Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระแก้ว ร่วมให้คำชี้แจงการรับ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดทำบัญชีตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 อ.ตาพระยา         เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
   นำโดย นางสาวนวพร อักษรนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
   ร่วมให้คำชี้แจงการรับ การเบิกจ่าย เงินงบประมาณ และการจัดทำ
   บัญชีตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
   ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559
แก่ ศบกต. อ.ตาพระยา
   จำนวน 23 กลุ่ม รวม 43 คน ณ ที่ว่าการอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา
   จ.สระแก้ว

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional