Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ครั้งที่ 7      เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย
นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและ ความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก"
ครั้งที่ 7
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน สร้างวินัยทางการเงิน และวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก
เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดเขาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมณี อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional