Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร เข้าสอบทานหนี้ของสหกรณ์หนองสูง จำกัด ในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้นและเงิน รับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอด           เมื่อวันที่ 20 เมษายน 25559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
      นำโดย นางสาวกัญญาณัฐ สุขวัน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
พร้อมด้วย
      เจ้าหน้าที่สายสอบบัญชีที่ 1 เข้าสอบทานหนี้ของสหกรณ์หนองสูง จำกัด
      ในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้นและเงินรับฝากโดยเทคนิค
      ยืนยันยอด
ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
      เกษตรกร โดยกำหนดให้มีการยืนยันยอดในปี 2559 ร้อยละ 20 ของจำนวน 
      สมาชิกสหกรณ์และส่วนที่เหลือให้ดำเนินการให้ครบภายใน 5 ปี
ณ บ้านงิ้ว
      บ้านโนนยาง กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอหนองสูง
      จังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional