Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร เข้าสอบทานหนี้ในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้นและเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอดของสหกรณ์หนองสูง จำกัด     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นางสาวศุจีภรณ์ สุวรรณไตรย์ นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชี
 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสอบบัญชีที่ 1 สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
เข้าสอบทานหนี้ในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริง
ของลูกหนี้ หุ้นและเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอดของสหกรณ์หนองสูง
จำกัด
ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โดยกำหนดให้มีการยืนยันยอดในปี 2559 ร้อยละ 20 ของจำนวนสมาชิกสหกรณ์
และส่วนที่เหลือให้ดำเนินการให้ครบภายใน 5 ปี
ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง
จำกัด อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional