Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สมุทรปราการ
ร่วมกับนายดนัย ปัญจพิทยากุล หัวหน้าสำนักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมประชุมเตรียม
ความพร้อมการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม
ความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ระยะที่ 2
ครั้งที่ 2 มาตรการที่ 4
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และศูนย์เครือข่าย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional