Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการ "โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบ
ประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน
พร้อมให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อ
เสริมสร้างวินัยที่ดีในการออม และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้
โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานเปิดงาน
ณ วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional