Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ทีมงานกลุ่มเทคโนฯ สตท.6 ลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบบัญชีบุคคลภายนอกมาเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ สกก.ชุมแสง จำกัด จ.นครสวรรค์     เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2559 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดยนางสาวชุติมา เมืองช้าง
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครสวรรค์
ลงพื้นที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งาน
โปรแกรมระบบบัญชีของบุคคลภายนอก มาเป็นโปรแกรมระบบ
บัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ด้แก่
โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ โปรแกรมระบบเงินรับฝาก
และโปรแกรมระบบสินค้าให้กับสหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งสอนแนะการใช้งานโปรแกรมฯ
เพื่อให้เข้าใจในระบบงาน สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครงวงจร
ได้อย่างถูกต้องและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบริการสมาชิกได้ดี
มากขึ้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional