Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กทม. จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2559     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2559

เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงาน โดยมี
ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาในสังกัด เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional