Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2559     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีรดน้ำขอพร
ผู้บริหารระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2559
เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี
นายเชิญ บำรุงวงศ์
อดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นผู้แทนกล่าวให้พรแก่ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัด ที่เข้าร่วมในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional