Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามมอบเงินอุดหนุนตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) มอบเงินอุดหนุนระหว่างเกษตร
จังหวัดอำนาจเจริญกับผู้แทน ศบกต. จำนวน 47 แห่ง รวม 78 โครงการ
ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ
ชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
โดยมี นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิ
อำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional