Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร เข้าสอบทานหนี้ของสหกรณ์หนองสูง จำกัดในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้น และเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอด         เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย
นางสาวกัญญาณัฐ สุขวัน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสอบบัญชีที่ 1
สอบทานหนี้ของสหกรณ์หนองสูง จำกัด ในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้
หุ้นและเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอด
ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยกำหนดให้มีการยืนยันยอดในปี 2559 ร้อยละ 20 ของจำนวน
สมาชิกสหกรณ์และส่วนที่เหลือให้ดำเนินการให้ครบภายใน 5 ปี ณ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การ
เกษตรหนองสูง จำกัด บ้านวังไฮ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional