Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีสำราญ     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยม
พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีสำราญ
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีเกษตรกรในโครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อย
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ได้รับผลกระทบ 150 ราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional