Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับและคุ้มครองระบบสหกรณ์”     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
นำโดย นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง นางสาวเบ็ญจา ประดิษฐ์ และนางสาวธัญชนก
กรวิภาญาณิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอด
ความรู้ เรื่อง การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับและคุ้มครองระบบสหกรณ์
ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับและ
คุ้มครองระบบสหกรณ์”
แก่ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
ในสังกัดที่เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ จำนวน 31 คน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการกำกับและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional