Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สตส.ตรัง ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
นำโดย นางสาวเรืองทอง มนูญผล รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและ
การสอบบัญชี พร้อมด้วยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับผู้สอบบัญชี และ
ไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
ลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนการ
ตรวจนับสินค้าสิ้นปีแบบระบบเครือข่าย โดยบันทึกการตรวจนับแบบใช้เครื่อง
อ่านบาร์โค้ด และให้คำแนะนำขั้นตอนการบันทึกปิดบัญชีประจำปีของ
สหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง
เพื่อให้สหกรณ์มีระบบการจัดการสินค้า
ที่สะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional