Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระแก้ว จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว นำโดย
นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
จัดประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อติดตามผลและวางแผนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของสำนักงานฯ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สระแก้ว ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 3 ฝั่งตะวันออก) ต.ท่าเกษม อ.เมือง
จ.สระแก้ว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional