Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง
"บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย" ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ทางการเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3
เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) จำนวน 25 อำเภอ
ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional