Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ เข้าให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี แก่ ศบกต.และกลุ่ม/องค์กรเกษตร ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ           เมื่อวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
   เข้าให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี รายงานและเอกสารการรับ - จ่ายเงิน แก่ศูนย์บริการ
   และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม/องค์กรเกษตร
   ที่เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
   เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559
ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 อำเภอ
   18 ศบกต. 35 กลุ่ม โดยมีผู้แทนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
   ประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม/องค์กรเกษตร เข้ารับฟังคำแนะนำ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional