Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ให้ความรู้วิชา "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย”ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59      เมื่อวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
มอบหมายให้ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จำนวน 8 ราย ในเขตพื้นที่
อำเภอขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอพยุห์ อำเภอโนนคูณ อำเภอห้วยทับทัน
อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอบึงบูรพ์ และอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นวิทยากรให้ความรู้วิชา "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จำนวน 8 อำเภอ 8 ศูนย์การเรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้ารับอบรม
ศูนย์ฯ ละ 50 ราย รวม 400 คน

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional