Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 124 ปี     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวัน
สถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 124 ปี
โดยมีคณะผู้บริหาร
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย
นายประยวน พันธ์สวัสดิ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
การบัญชีและการสอบบัญชี และนางสาวรัชนี วิชชุลดา รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา
ระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional