Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดระนอง       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
  นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
  สหกรณ์ระนอง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัคร
  เกษตรจังหวัดระนอง โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร
  (อาสาสมัครเกษตร)
โดยได้รับเกียรติจากนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่า
  ราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
  จังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional