Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง สอนแนะการทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559         เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
   นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
   สอนแนะการทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการ
   ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอด
   เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทรายแดง ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
   การเกษตรประจำตำบลบางริ้น กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดตำบลทรายแดงและ
   กลุ่มบาติกมัดย้อม
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional