Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดการตรวจนับคะแนนคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดให้มีการตรวจนับ
คะแนนคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้การ
คัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
     ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้แก่
นายมงคล พวงศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ด้านสอบบัญชี)
และนางสาวพัชรี รัตนประเสริฐ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional