Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ พร้อมทีมงาน IT สตท.5 ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมและวิเคราะห์ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชี       เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ พร้อมด้วย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
บึงกาฬ จำกัด เพื่อประเมินความพร้อมและวิเคราะห์ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนา
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสมาชิกและหุ้น และระบบสินค้า
ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บึงกาฬ จำกัด อำเภอเมืองบึงกาฬ
       ทั้งนี้ สตส.บึงกาฬ ได้มอบหมายทีมงาน IT และผู้สอบบัญชีของสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บึงกาฬ จำกัด ร่วมกับทีมงาน IT สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เข้า
ประเมินความพร้อมและวิเคราะห์ปัญหาการใช้โปรแกรมฯ เพื่อเป็นการวางระบบเครือข่ายสหกรณ์
ให้สามารถใช้ข้อมูลจากการใช้โปรแกรมและสามารถประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional