Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการเรียนรู้ภาคเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
นำโดย นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
พร้อมบุคลากรในสังกัด ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการเ
รียนรู้ภาคเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อคิดเห็น
รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ แก่สหกรณ์ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี
ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองน้อยตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional