Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.9 จัดประชุมคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับภาคประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดประชุมคณะทำงาน
ประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ปี 2559
โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน โดยจัดขึ้น
เพื่อดำเนินการประกวดและพิจารณาตัดสินบุคคลและหน่วยงานในระดับจังหวัดเป็นระดับภาค
ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ทั้งนี้ คณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2559 ได้ลงพื้นที่เพื่อ
ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดยะลา ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional