Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ระนอง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ร่วมประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559 เพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional