Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองคาย สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมีนาคม 2559    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางสาวดารณี วุฒิสาร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ประชาชน
ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมีนาคม 2559
โดยมีนายสุชาติ
นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนวรลา
โภนุสรณ์ อำเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional