Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุดรธานี
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัด
นิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2
ปีงบประมาณ 2559
และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
บ้านหนองกุงทับ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional