Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายเกษมศรี พิมพ์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี
ชำนาญงาน
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัด
เคลื่อนที่
โดยจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
โดยมีนายประเสริฐ
ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหัน หนองหญ้าม้า ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional