Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
นำโดย นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมพร
พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ
ด้านบัญชี ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559 ครั้งที่
2/2559
และโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี
2559
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
อาชีพ เพื่อรณรงค์ให้ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือนำทางสู่การแก้ปัญหาความยากจน
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้งแนะนำและประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ และภารกิจของสำนักงานฯ
ให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับทราบ
โดยได้รับเกียรติจากนายสมดี คชายั่งยืน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
หมู่ที่ 3 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional