Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ครั้งที่ 1     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ศรีสะเกษ
ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ครั้งที่ 1

เพื่อให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ โดยมี
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13, 14 สหกรณ์จังหวัด
ผู้แทนสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และ
ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 57 คน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรม
พรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional