Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัตน จำกัด       เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
นำโดย นางณัฐรดา กิติศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนรัตน จำกัด
เพื่อชี้แจงข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี
และให้คำแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
รัตน จำกัด อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional