Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 ประชุมคณะกรรมการประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ร่วม
ประชุมคณะกรรมการประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ประจำปี
2559 ครั้งที่ 1/2559
เพื่อเสนอชื่อเข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการประกวดฯ ในระดับกรม
ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional