Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อำนาจเจริญ ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 2     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ นำโดย
นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ครั้งที่ 2
โดยร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี การจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ความสำคัญของการทำบัญชี ประโยชน์ของ
การทำบัญชี และการคิดกำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพ ทั้งนี้
ได้มอบกระปุกออมสินให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมวินัยที่ดีด้าน
การออม ณ โรงเรียนปทุมราช อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional