Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงราย ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์หนองหลวง จำกัด     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
นำโดย นางจันทนา วิชัยกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์หนองหลวง จำกัด
เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการวาระใหม่ ประจำปี 2559
ณ สหกรณ์หนองหลวง จำกัด อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional