Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน        เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดยนายวรรณรัตน์ สุภาบุตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และบุคลากร
ในสังกัดร่วมจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559
เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาและให้ความรู้
ด้านการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพ รู้จักการออม
จากการบันทึกบัญชีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงภายในงาน โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วัดหนองมะคัง
ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional