Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ นำโดย
นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
พร้อมด้วย
ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
เพื่อชี้แจงความเข้าใจในการประเมินสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional