Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชี โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
ร่วมโครงการ
จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจด
บันทึกบัญชี พร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุดบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานเปิดงาน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional