Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุบลราชธานี ร่วมงานสภากาแฟ        เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
   นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

   พร้อมคณะ เข้าร่วมงานสภากาแฟ อุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2559
   เพื่อพบปะ พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการของหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน
   อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
   หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากร
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก
   นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน
   ณ อาคารเกษตรตุ้มโฮม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional