Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระแก้ว ร่วมออกพื้นที่ให้ความรู้ด้านบัญชีแก่ประชาชน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2559 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2559       เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ร่วมออก
พื้นที่ให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ
ครั้งที่ 2/2559 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการ
สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน
โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี แนะนำและให้คำปรึกษา
การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งแจกเอกสารการจัดทำบัญชี ให้แก่เกษตรกรและประชาชน
ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพ วงษ์พานิช ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
เปิดงาน
ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ม.2 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional