Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมถ่ายทอดความรู้ "บัญชีแก้จน… บัญชีชี้ทางรวย” ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นำโดย
นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ร่วมถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ หลักสูตร "บัญชีแก้จน… บัญชีชี้ทางรวย"
แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา และศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional