Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. ร่วมงานสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมงานสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "เศรษฐกิจฐานราก
กับการพัฒนาเกษตรกรรม สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional