Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มหาสารคาม ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (ประเภทการเกษตร) ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
นำโดย นางสาวประมูล บรรพาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
มหาสารคาม
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวจิรทรัพย์
ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ พร้อมด้วย
นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ และคณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบ
บัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559 ในโอกาสลงพื้นที่ประเมินสหกรณ์
การเกษตรบรบือ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขากุดรัง
สาขาสมสนุก และสาขาดอนงัวโดยมีนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ร่วมให้การต้อนรับ
ณ สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด อำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional