Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.1 ร่วมต้นรับนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ให้แก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี
โดยมีคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็น
สักขีพยาน
ในการนี้ นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุทัยธานี
ร่วมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรอำเภอลานสัก
ร่วม
ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทน
สมาชิกสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด จำนวน 6 ราย พร้อมทั้ง มอบนโยบายและ
แนวทางการดำเนินงานให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบปะประชาชน เยี่ยมชมรูปแบบการจัดที่ดิน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน
และนิทรรศการของส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้ง
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุป เรื่อง สถานการณ์น้ำ และภัยแล้งของ
จังหวัดอุทัยธานี
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional