Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำบัญชีในครัวเรือน     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
ร่วมกับสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จัดโครงการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำบัญชีในครัวเรือน
โดยมีนางสาวโสภารัตน์ ประเสริฐสังข์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  (ครูบัญชีอาสา)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนให้กับนักเรียน การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.)เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
และการจดบันทึกบัญชี
พร้อมทั้งสามารถนำไปวิเคราะห์และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 27 คน ณ ตำบลบ้านซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional