Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นายเดช กลัดสี
ครูบัญชีอาสา
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในฐานะ
ประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน แก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โดยมี
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
     ทั้งนี้
นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานโครงการ
ส่งน้ำและบํารุงรักษาทับเสลา ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี และโครงการ
การส่งน้ำทับเสลา
ซึ่งเป็นโครงการเขื่อนเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ ช่วยในเรื่องน้ำ
แก่เกษตรกรที่เพาะปลูกโดยใช้น้ำน้อย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
ในพื้นที่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional