Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด ประจำปีบัญชี 2558     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด
ประจำปีบัญชี 2558
เพื่อชี้แจงงบการเงิน ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ รวมทั้งให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ณ ศาลา
ประชาคมบ้านชำม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลซำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional