Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น และผู้สอบบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ลงพื้นที่ประเมินผลการประกวดในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย
นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น และผู้สอบบัญชี
ดีเด่น ระดับประเทศ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงพื้นที่ประเมินผลการ
ประกวดตามโครงการฯ
โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ร.ต.ท.สุทิน ศรีบุญเอียด
ผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และนางจุรีพร
ศิริรังษี ผู้สอบบัญชีดีเด่น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา โดยให้ผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานด้วยตนเอง ณ สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional