Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเวทีชุมชนของสหกรณ์และชุมชนพังทุย อำเภอน้ำพอง     เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
พร้อมด้วยนายเกษมศรี พิมพ์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
เข้าร่วมในพิธีเปิดเวทีชุมชนของสหกรณ์และชุมชนพังทุย อำเภอน้ำพอง โดยจัด
กิจกรรมในหัวข้อ
"การถ่ายทอดบทเรียนความสำเร็จของสหกรณ์และชุมชนตำบลพังทุย"
เพื่อสร้างองค์ความรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์ โดยมี นายเสนอ ชูจันทร์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธี ณศูนย์รักษ์ดินรักษ์น้ำ ตำบลพังทุย
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional